Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

SOCIAAL_CENTRUM_OVERZICHT SSO/STAT De geo-laag geeft de exacte lokaties van de sociale centra weer en kan gebruikt worden in functie van het beheer van het patrimonium en ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.Een sociaal centrum is een aanspreekpunt voor elke inwoner van Antwerpen m.b.t. sociale problematiek (o.a. financiële problemen/schulden).De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het OCMW Antwerpen. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2016-09-01T00:00:00  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/b07d563f186444c88f9292bacd512833_5
Laatst gewijzigd oktober 4, 2018, 17:49 (CEST)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 11:07 (CEST)
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit