Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De dataset speelzones in bossen en natuurreservaten geeft een overzicht van alle officiële speelzones en vrij toegankelijke zones in de bossen en natuurreservaten in Vlaanderen. De opmaak van deze dataset kadert in het Charter voor Jeugd, Natuur en Bos dat op 29 augustus 2008 werd afgesloten tussen de ministers bevoegd voor natuur en voor jeugd enderzijds en diverse vertegenwoordigers uit de jeugdsector en de natuursector anderzijds. Momenteel gebeurt de actualisatie jaarlijks door het Agentschap voor Natuur en Bos. De speelzones in bossen worden gesitueerd in het Vlaamse bosareaal door gebruik te maken van de door het ANB beheerde bossen. Daarnaast worden ook de officiële speelzones in natuurreservaten opgenomen in de datalaag.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Versie
Laatst gewijzigd oktober 19, 2019, 02:42 (CEST)
Gecreëerd januari 24, 2019, 21:28 (CET)
Contactpunt Agentschap voor Natuur en Bos
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2016-06-30
Dekking in tijd - Vanaf 2015-06-30
Dekking in tijd - Tot 2016-06-30

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit