sportconcessie  Overzicht van alle sportconcessies. Een sportconcessie is grond of sportinfrastructuur die voor een langere periode in bruikleen wordt gegeven aan sportclubs.  Beheer: Natalie Vanhove  Contact: sportconcessies@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/2b3863ff940a4c6b9fc12a92e4fcc2ae_612
Laatst gewijzigd april 4, 2020, 21:15 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:45 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-03-24
Thema geospatial

Activiteitenstroom