Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

STAD Studienst/GIS Samenvatting:Begrenzing van het grondgebied van de stad Antwerpen (grootschalig). Doel:De dataset vormt de grootschalige basis van het Geografisch Informatie Systeem van de stad Antwerpen, als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak:De stadsgrens werd bepaald op basis van de Kadscan bestanden en waar nodig gecorrigeerd op basis van de gebouwen, percelen en wegen uit de grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2002-05-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2002-11-01T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/567972c58c90459f9abbd284a2b0329c_241
Laatst gewijzigd november 4, 2018, 17:02 (CET)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:45 (CEST)
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit