BELEVING_NATUUR_LANDBOUW_WATER_STADSDEEL Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met stadsdeel-natuur, landbouw en water (>10ha).De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen. We bedoelen hiermee alles groter dan 10ha (of 100.000 m²) (kleiner bestaat niet):- agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk- natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg- water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, ScheldeRecreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan.Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal, becijferd in stad in cijfers)  Creatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-11-23T00:00:00  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Contactpunt https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/open-data/over-opendata/contacteer-open-data
Uitgever https://antwerpen.be
Bijsluiter https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/2dc2c3305b6c40a9a8da0d1b53bd167b_859
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld
Publicatiedatum 2018-12-27T23:06:59
Laatst gewijzigd 2021-01-22T16:10:17

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit