Dataset extent

&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> bijdragers; Tiles courtesy of <a href="https://geo6.be/">GEO-6</a>

Puntvormige aanduiding van de inplanting van windturbines. Het gaat enkel om de stedenbouwkundig aangevraagde turbines met een onderscheid in status tussen vergunde aanvragen, geweigerde aanvragen en aanvragen waarvoor nog geen uitspraak is gedaan. Het is mogelijk dat de vergunde turbines nog niet gebouwd zijn. Het woord ‘Stedenbouwkundig’ slaat op de stedenbouwkundige vergunning die bestond vóór de omgevingsvergunning (aangevraagd voor 23/02/2017). Deze dataset wordt maandelijkse geactualiseerd.

Lees meer

Extra Informatie

Uitgever Vlaamse overheid - Departement Omgeving
Thema https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/TOEGEVOEGDGDIVL

https://metadata.vlaanderen.be/id/GDI-Vlaanderen-Trefwoorden/VLOPENDATA

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit