Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Strategische geluidsbelastingkaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact van aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingkaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Januari 2013
Laatst gewijzigd juni 2, 2019, 13:09 (CEST)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:39 (CET)
Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Uitgever Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegenbouwkunde
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit