Organisaties

Geopunt

Licentie

Gratis Vlaamse Open Data

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Strategische geluidsbelastingkaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000 treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingkaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Contactpunt Vlaamse overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Versie Januari 2013
Laatst gewijzigd oktober 11, 2018, 20:04 (CEST)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 13:19 (CEST)
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit