Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Strategische geluidsbelastingkaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000 treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingkaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Januari 2013
Laatst gewijzigd april 4, 2020, 05:51 (CEST)
Gecreëerd december 13, 2018, 19:33 (CET)
Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Uitgever Vlaamse Overheid- Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegenbouwkunde
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit