Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Strategische geluidsbelastingskaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000 treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact aanvullende spoorwegen. Het referentiejaar van deze data is 2016. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie November 2017
Laatst gewijzigd oktober 19, 2019, 01:19 (CEST)
Gecreëerd oktober 19, 2019, 01:19 (CEST)
Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Uitgever Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegenbouwkunde
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit