Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Strategische geluidsbelastingskaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2016. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie November 2017
Laatst gewijzigd mei 30, 2020, 05:54 (CEST)
Gecreëerd juli 5, 2019, 23:43 (CEST)
Contactpunt Vlaamse Overheid - Departement Omgeving - Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Uitgever Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer - Afdeling Wegenbouwkunde
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit