SB/GB SamenvattingEen inventaris van alle afsluitingen en oeverzones in de publieke ruimte die worden beheerd door de stad(Stadsbeheer).DoelKennis en efficiënt beheer van het groenareaal in de stad. De kaartlaag is enkel raadpleegbaar. Hetaanbrengen van wijzigingen en opslaan van extra informatie (schade, beheergegevens... ) gebeurt inaangepaste software.BasisKaartlaag aangemaakt uit eenmalige grootschalige opmeting (vnl. door mobile mapping) en verderaangevuld met terrestrische metingen. Tekortzones zijn vnl. parken en die worden in de periode 2014 -2018 verder opgemeten.Update van de gegevens gebeurt door verwerking van as-builtplannen.Inbrengen en controle van de attributen (soort groenvlak) gebeurt door deterreinbeheerders van SB/GB.  Creatiedatum: 2014-03-31T00:00:00  Revisiedatum: 2016-10-17T00:00:00  Update frequentie: dagelijks  Beheer: cel Productbeheer - Christian Ysenbaardt, Joke Van De Maele

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/e040311e47ea41c1b91490ca01099563_918
Laatst gewijzigd januari 4, 2020, 19:32 (CET)
Gecreëerd oktober 4, 2019, 20:03 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2019-09-27
Laatst gewijzigd (originele) 2019-11-21
Thema geospatial

Activiteitenstroom