Op de aansluiting van de B401 vanuit Gent-Centrum naar de E40 en E17 richting Kortrijk kampt het verkeer dagelijks met structurele files. Een complexe verkeersafwikkeling met vele weefbewegingen speelt hierin een belangrijke rol.  In deze studie onderzoekt het Verkeerscentrum het effect van vier mogelijke oplossingen (scenario's) op de doorstroming. Dat gebeurt aan de hand van het microsimulatiemodel hoofdwegennet Gent (basisjaar 2015).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/doorstroming-Gent-op-B401-en-parallelbaan-E17
Versie 20160125.1
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreëerd januari 13, 2016, 08:21 (CET)

Activiteitenstroom