In 2009 en 2011 werd de wegconfiguratie van de E19 Antwerpen-Brussel aangepast ter hoogte van Kontich. De zogenaamde ‘vork’, de splitsing van de weg in een hoofdrijbaan en een parallelbaan, werd weggewerkt in beide rijrichtingen. Uit eerdere bevindingen van het Verkeerscentrum bleek dat de aanpassing in de rijrichting van Antwerpen geleid heeft tot een significante verhoging van de verkeersveiligheid. In de rijrichting van Brussel echter, waar zich niet meteen een verkeersveiligheidsprobleem stelde, leek het aantal ongevallen sinds de aanpassing eerder te zijn toegenomen. Bijkomend kwam de locatie Kontich ook naar voren uit de studie ‘Doorlichting Vlaamse hoofdwegennet: potentiële quick wins op het vlak van doorstroming’ van het Verkeerscentrum. In deze studie zoomt het Verkeerscentrum daarom verder in op de verkeerssituatie op de E19 ter hoogte van de uitrit Kontich richting Brussel.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/studies/ongevallen-analyse-E19-kontich
Eigenaar / Contactpunt Afdeling Verkeerscentrum
Contactpunt Nele Dedene
Versie 20160715.1
Laatst gewijzigd januari 17, 2017, 16:23 (CET)
Gecreëerd juli 15, 2016, 10:22 (CEST)

Activiteitenstroom