Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

SWO_WIJK Studiedienst/GIS Samenvatting:Het stedelijk wijkoverleg werd opgericht als informatie- en communicatiekanaal voor het bestuur en om de inspraak voor de bewoners te bevorderen. De 9 districten werden opgedeeld in een aantal wijken van een 10.000 à 15.000-tal inwoners. De grenzen van deze administratieve wijken werden voor het stedelijk wijkoverleg grootschalig ingetekend. Doel:De feature class is een grafische voorstelling van de wijken ter ondersteuning van het stedelijk wijkoverleg e.a. vakdomeinen die (deels) op basis van de wijkindeling hun werkplanning organiseren. Aanmaak:Aangemaakt op basis van bestaande polygonen, deze werden grootschalig heringetekend rekening houdend met de nieuwe visie van het stedelijk wijkoverleg.  Creatiedatum: 2003-02-17T00:00:00  Publicatiedatum: 2004-03-15T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/3f2e52e6f1cd455799455c65bec8f321_101
Laatst gewijzigd augustus 29, 2018, 11:07 (CEST)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 11:07 (CEST)
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit