SWO_WIJK Studiedienst/GIS Samenvatting:Het stedelijk wijkoverleg werd opgericht als informatie- en communicatiekanaal voor het bestuur en om de inspraak voor de bewoners te bevorderen. De 9 districten werden opgedeeld in een aantal wijken van een 10.000 à 15.000-tal inwoners. De grenzen van deze administratieve wijken werden voor het stedelijk wijkoverleg grootschalig ingetekend. Doel:De feature class is een grafische voorstelling van de wijken ter ondersteuning van het stedelijk wijkoverleg e.a. vakdomeinen die (deels) op basis van de wijkindeling hun werkplanning organiseren. Aanmaak:Aangemaakt op basis van bestaande polygonen, deze werden grootschalig heringetekend rekening houdend met de nieuwe visie van het stedelijk wijkoverleg.  Creatiedatum: 2003-02-17T00:00:00  Publicatiedatum: 2004-03-15T00:00:00  Beheer: GIS beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/6e44cd7df718423d82b01a8639cb7345_101
Laatst gewijzigd juni 4, 2020, 21:31 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-04-15
Thema geospatial

Activiteitenstroom