Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met tekortzone van belevingsgroen op bouwblokniveau (150m en 2 min. wandelen).De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.Met belevingsgroen bedoelen we:- publiek toegankelijk gebruiksgroen zonder oppervlaktebeperking: parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen- agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk- natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, WolvenbergDeze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.In aanvulling op de ruimtelijke spreiding van voorzieningen op buurt, wijk- en stadsdeelniveau, willen we met dit fijnmazig bouwblokniveau, de aandacht vestigen op het belang van de directe nabijheid ( 2 min. wandelen) van groen, plein of natuur, dit in functie van klimaat en tegen hittestress. Ook wordt hier rekening gehouden met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten.  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/473592fe0a59459aa546299491b1fded_927
Laatst gewijzigd mei 4, 2020, 21:21 (CEST)
Gecreëerd december 4, 2019, 19:16 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2019-11-21
Laatst gewijzigd (originele) 2020-04-17
Thema geospatial

Activiteitenstroom