TEKORTZ_ BELEVINGSGROEN _PLEIN_WIJK Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met tekortzone van wijk-belevingsgroen en -pleinen (>5ha) op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.Met wijk-belevingsgroen en -pleinen bedoelen we:- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Mastvest, Steytelinckpark, Boekenbergpark- agrarisch of landbouwgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²), tenzij volledig ontoegankelijk- natuurlijk groen groter dan 5 ha (of 50.000 m²) tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg- water groter dan 5 ha (of 50.000 m²): bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, ScheldeDeze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2013-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2019-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/46c882e04cbf452ab06d54945120bc76_829
Laatst gewijzigd mei 4, 2019, 19:01 (CEST)
Gecreëerd maart 21, 2019, 09:24 (CET)
Contactpunt GIS-dienst Stad Antwerpen
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-05-02
Thema geospatial

Activiteitenstroom