TEKORTZ_GEBRUIKSGROEN_WIJK Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met tekortzone van wijk-gebruiksgroen (>5ha) op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.Met wijk-gebruiksgroen bedoelen we:- publiek toegankelijk gebruiksgroen groter dan 5 ha (of 50.000 m²): parken, pocketparken, hanggroen, fortgroen, hondenloopzone, stadsbos, speelbos, begraafplaats, groene speelterreinen, publiek toegankelijk gebouwgroen, bijvoorbeeld Mastvest, Steytelinckpark, BoekenbergparkDeze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor,…) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). In combinatie met de tekortzone geeft deze laag een beeld van de ruimtelijke spreiding van deze voorziening. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de voorziening op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2019-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/840d1502029a45f68c8303e99d492ab3_832
Laatst gewijzigd december 4, 2019, 19:18 (CET)
Gecreëerd maart 21, 2019, 09:22 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-11-21
Thema geospatial

Activiteitenstroom