TEKORTZ_VOLKSTUIN_STADSDEEL_SAMENTUIN_WIJK Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met tekortzone van volkstuinen op stadsdeelniveau (1.600m en 20 min. wandelen of 8 min. fietsen).Laag met tekortzone vansamentuinen op wijkniveau (800m en 10 min. wandelen). De tekortzone is het woongebied dat het omgekeerde weergeeft van de bepaalde bereikzone.Deze datalagen worden jaarlijks in januari geactualiseerd, op voorwaarde dat de voorziening door de bevoegde sector/dienst jaarlijks wordt beheerd en geüpdate.De voorziening kent een bepaald bereik op basis van loopafstand, rekening houdend met belangrijke barrières (water, ring, snelweg, het spoor, ...) en veilige oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers (tunnels, bruggen, zebrapaden met verkeerslichten). Een buurt- en wijkvoorziening krijgt een loopafstand van resp. 400 meter en 800 meter (resp. 5 en 10 min. wandelen). Voorzieningen die op stadsdeel (district of postcode) functioneren, hebben een bereik van 1600 meter (20 min. wandelen of 8 min. fietsen). De tekortzone van de voorziening geeft die woongebieden (inclusief de geplande woongebieden) weer die buiten het bereik (400 of 800m en 1600m) van een voorziening vallen. Om de tekortzone weg te werken zouden nieuwe voorzieningen in de nabijheid van deze tekortzone ingeplant moeten worden. Het beleid kan hiermee een evenwichtige ruimtelijke spreiding van voorzieningen op basis van wandelafstand plannen.  Creatiedatum: 2008-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Contactpunt https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/open-data/over-opendata/contacteer-open-data
Uitgever Stad Antwerpen
Bijsluiter https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/c90bf6d56fee4d7b9a7d866f53763453_339
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld
Publicatiedatum 2018-12-06T22:41:02
Laatst gewijzigd 2020-11-12T15:59:27

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit