PARKEERVERBODEN Stadsontwikkeling/Tijdelijke_verkeerssignalisatie Deze laag geeft de tijdelijke parkeerverboden in de stad Antwerpen weer.Deze laag wordt geëxporteerd voor weergave in VIOD in het kader van conflictdetectie.Deze laag wordt uit A-sign geëxporteerd. In A-sign worden de parkeerverboden door de aanvrager ingetekend.Deze laag bevat de volledige historiek van alle tijdelijke parkeerverboden, de start en einddatum geven aan wanneer die gelopen hebben of wanneer ze zullen lopen.Raadplegen van de verboden op datum kan op de website https://parkeerverbod.info  Update frequentie: onbekend  Beheer: Catherine Moortgat  Contact: tijdelijke.verkeerssignalisatie@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/c6e87cef767948838b5ca1498024bc9c_797
Laatst gewijzigd maart 4, 2020, 20:06 (CET)
Gecreëerd oktober 4, 2018, 17:49 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-03-04
Thema geospatial

Activiteitenstroom