Het meetnet voor de grondwaterstand in Antwerpen, dit tijdreeksen van de grondwatermetingen, deze zijn koppelbaar op PUTID aan de Grondwatermeetpunten. Het peil van het grondwater wordt maandelijks gemeten op 193 verschillende punten. De informatie van deze data wordt opgeslagen in een accesdatabank. Deze bevat een kleine 22000 metingen sinds 1985 tot nu. Het bestand is verbonden met xy-coördinaten die de meetpunten in kaart brengt. Gemiddelde diepte: berekend gemiddelde van de afgelopen 6 meetreeksen van de gemeten diepte van het grondwaterpeil tov het maaiveld. Gemiddeld peil in TAW: hoogte maaiveld min gemiddelde diepte. De data wordt ingevoerd via de cosmo toepassing onder http://www.cosmo.local/grondwaterpeilmetingen Deze data wordt maandelijks bijgehouden en is dus steeds up to date. Deze data is ook raad te plegen in de toepassing Bodem- en waterkaart. 

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/36a7f8cf19f24006bd77759539d490aa_606
Laatst gewijzigd mei 4, 2020, 21:18 (CEST)
Gecreëerd januari 4, 2020, 19:35 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2019-12-16
Laatst gewijzigd (originele) 2019-12-16
Thema geospatial

Activiteitenstroom