Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen dateert van 1985 en was een eerste poging om de regionale verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen op kaart voor te stellen in hun situatie van voor de grote veranderingen. De indeling steunt op zowel fysische en natuurlijke kenmerken zoals reliëf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken zoals bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype. Hieruit blijkt het Vlaamse Gewest over een bijzonder grote landschappelijke diversiteit te beschikken, die echter in een steeds sneller tempo teloor gaat.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie 1.0
Laatst gewijzigd februari 8, 2019, 19:45 (CET)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:39 (CET)
Contactpunt UG - Vakgroep Geografie
Uitgever UG - Vakgroep Geografie
Datum publicatie 2001-06-15
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2001-05-08
Dekking in tijd - Vanaf 1995-01-01
Dekking in tijd - Tot 2000-12-31

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit