TREINSTATION Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Samenvatting:Locatie van een station, een halteplaats langsheen de spoorlijn van de NMBS. Doel:De locatie van de treinstations kunnen - al dan niet in combinatie met de andere thema's omtrent openbaar vervoer - gebruikt worden als ondersteunend instrument voor de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten of bedrijfseenheden. Aanmaak:Lokaliseren van de treinstations op basis van de GBKA en de midschalige Streetnet spoorlijnen  Creatiedatum: 2004-05-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2017-02-08T00:00:00  Revisiedatum: 2017-02-08T00:00:00  Update frequentie: indien nodig  Beheer: Christophe Verhaeren  Contact: Christophe.Verhaeren@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/016bbf5e8bf54baf982315b4fad42004_56
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:51 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom