Organisaties

Geopunt

Licentie

Zie originele metadatarecord (Gebruiksrecht)

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Het Decreet natuurbehoud bepaalt dat het Vlaamse Gewest recht van voorkoop heeft bij verkoop van onroerende goederen in bepaalde gebieden. Deze dataset bakent één van deze gebieden af m.n. de uitbreidingszones van de natuurreservaten, gelegen binnen de groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, of het VEN. Het digitaal bestand is geen juridisch document.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie 2014.01
Laatst gewijzigd juni 6, 2020, 06:19 (CEST)
Gecreëerd november 2, 2019, 00:22 (CET)
Contactpunt Agentschap voor Natuur en Bos
Uitgever Agentschap voor Natuur en Bos
Datum publicatie 2014-01-29
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2013-10-28
Dekking in tijd - Vanaf 1999-08-24
Dekking in tijd - Tot 2013-10-28T09:18:00

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit