Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De kaart met de uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken bevat de erosiebestrijdingswerken die door een gemeente gepland of reeds uitgevoerd zijn met subsidies van de Vlaamse Overheid in het kader van het Erosiebesluit. De geplande erosiebestrijdingswerken zijn reeds goedgekeurd door de minister en worden binnen afzienbare tijd uitgevoerd of zitten in de uitvoeringsfase. Geplande of uitgevoerde erosiebestrijdingswerken die via een andere financieringskanaal (bijvoorbeeld gemeente, provincie of via andere subsidies van de Vlaamse Overheid) werden aangelegd, zijn niet opgenomen in deze kaart. De erosiebestrijdingswerken bestaan uit één of een combinatie van meerdere maatregelen, zoals aarden dammen, erosiepoelen, bufferbekkens, buffergrachten, grasstroken, graszones, houtige kleine landschapselementen, etc.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd juni 2, 2019, 13:27 (CEST)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:32 (CET)
Contactpunt Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2019-01-22
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 1970-01-01T00:00:00
Dekking in tijd - Tot 1970-01-01T00:00:00

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit