Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De Vlaamse Overheid beschikt over verschillende instrumenten om het behoud van onroerend erfgoed te verzekeren. Eén van de instrumenten dat kan worden ingezet, is de vaststelling van een inventaris. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoeditems op deze vastgestelde lijst erfgoedwaarde(n) bezitten en nog altijd bewaard zijn.

Vanaf 1 februari 2018 beschikt ieder vastgesteld bouwkundig relict of geheel over een aanduidingsobject, dat informatie m.b.t. het juridische statuut weergeeft. Zo’n aanduidingsobject bevat o.a. de geldigheidsdatum van de aanduiding, een link naar het vaststellingsbesluit en een afbakening van het vastgestelde bouwkundige relict of geheel op een gegeorefereerd plan.

De vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed is één van de in totaal zes vastgestelde inventarissen, gebaseerd op de wetenschappelijke inventarissen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd juni 14, 2019, 23:10 (CEST)
Gecreëerd juni 14, 2019, 23:10 (CEST)
Contactpunt Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed
Uitgever Vlaamse Overheid - Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum publicatie 2018-02-02
Taal dut
Dekking in tijd - Vanaf 2018-02-02
Dekking in tijd - Tot 2063-02-02

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit