Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

In deze laag worden de locaties van de verkenmerken op kunstwerken weergegeven. Eveneens wordt er een indicatie gegeven van het type verkenmerk.

Een (civiel) kunstwerk is, in bouwkundige zin, een door mensenhanden gemaakt, meestal niet voor bewoning bestemd bouwwerk. De term wordt heden ten dage voorbehouden aan onderdelen van infrastructuur.

Voorbeelden zijn: Aquaduct Brug Dijk Dive-under Duiker Ecoduct Fly-over

Bij een klassieke brug komt de controlewaterpassing normaal neer op het nagaan van de zettingen van de steunpunten en van de doorbuigingen van de bovenbouw in functie van de tijd.

Het nagaan van de vervormingen van de bovenbouw is van belang om eventuele gebreken aan de structuur te detecteren die visueel bij de inspecties niet te detecterenzijn (bv. een verlies aan voorspanning bij inwendige kabels). Om de waterpassingen nauwkeurig te kunnen uitvoeren zijn de kunstwerken uitgerust met twee soorten verkenmerken (nl. referentieverkenmerken en verkenmerken) waarop of waartegen de afleesbakens worden geplaatst. Het periodiek waterpassen van de verkenmerken, uitgaande vanuit de referentieverkenmerken buiten het kunstwerk, maakt het mogelijk de bewegingen en vervormingen van de structuur van de constructie te bepalen en de evolutie ervan na te gaan ten opzichte van de begintoestand vastgelegd bij de basiswaterpassing.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd november 2, 2019, 00:53 (CET)
Gecreƫerd april 2, 2018, 20:05 (CEST)
Uitgever Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit