Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Vectorieel bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. Deze zones zijn geaggregeerd tot op het niveau van deelbekkens en bekkens, zoals bedoeld in het decreet integraal waterbeleid. De ligging van de grenzen van de VHA-zones is o.a. gebaseerd op afwatering via oppervlaktewater, reliëf en op vergelijkbare oppervlaktes van de zones. Dit bestand vormt een onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Versie 1 juli 2016
Laatst gewijzigd oktober 11, 2018, 20:33 (CEST)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 13:52 (CEST)
Datum publicatie 2016-07-07
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2016-07-01
Dekking in tijd - Vanaf 2016-07-01
Dekking in tijd - Tot 2016-08-31

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit