URL: http://www.geopunt.be/download?container=vlaamse-hydrografische-atlas-zones\2016\VHA-Zones,%202016-07-01&title=Vlaamse%20Hydrografische%20Atlas%20-%20Zones,%201%20juli%202016

Uit de dataset abstract

Vectorieel bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop....

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones, 1 juli 2016

There are no views created for this resource yet.

Additionele informatie

Veld Waarde
Data last updated 2 juni, 2019
Metadata last updated 2 juni, 2019
Gecreƫerd 2 juni, 2019
Formaat Onbekend
Licentie Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0
resource locator protocolWWW:DOWNLOAD-1.0-http--download