URL: http://www.geopunt.be/download?container=vlaamse-hydrografische-atlas-zones\2016\VHA-Zones,%202016-11-01&title=Vlaamse%20Hydrografische%20Atlas%20-%20Zones,%201%20november%202016

Uit de dataset abstract

Vectorieel bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop....

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones, 1 november 2016

There are no views created for this resource yet.

Additionele informatie

Veld Waarde
Data last updated 14 februari, 2020
Metadata last updated 14 februari, 2020
Gecreƫerd 14 februari, 2020
Formaat Onbekend
Licentie Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0
resource locator protocolWWW:DOWNLOAD-1.0-http--download