Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Vectorieel bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. Deze zones zijn geaggregeerd tot op het niveau van deelbekkens en bekkens, zoals bedoeld in het decreet integraal waterbeleid. De ligging van de grenzen van de VHA-zones is o.a. gebaseerd op afwatering via oppervlaktewater, reliëf en op vergelijkbare oppervlaktes van de zones. Dit bestand vormt een onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Versie 10 januari 2018
Laatst gewijzigd oktober 11, 2018, 20:51 (CEST)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 14:13 (CEST)
Datum publicatie 2018-01-18
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2018-01-10
Dekking in tijd - Vanaf 2018-01-10
Dekking in tijd - Tot 2018-03-07

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit