Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Vectorieel bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones. De kleinste onderverdeling (vha-zones) zijn captatiezones van een VHA-waterloop of deel van een VHA-waterloop. Deze zones zijn geaggregeerd tot op het niveau van deelbekkens en bekkens, zoals bedoeld in het decreet integraal waterbeleid. De ligging van de grenzen van de VHA-zones is o.a. gebaseerd op afwatering via oppervlaktewater, reliëf en op vergelijkbare oppervlaktes van de zones. Dit bestand vormt een onderdeel van de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie 7 augustus 2020
Laatst gewijzigd september 1, 2020, 22:39 (CEST)
Gecreëerd september 1, 2020, 22:39 (CEST)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Operationeel Waterbeheer
Datum publicatie 2020-08-14
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2020-08-07
Dekking in tijd - Vanaf 2020-08-07
Dekking in tijd - Tot 1900-01-01

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit