VOLWASSENENONDERWIJS_OVERZICHT BZ/SSO Samenvatting:Lokalisatie en documentatie van het volwassenenonderwijs binnen het grondgebied van de stad Antwerpen. Doel:De geo-laag geeft de exacte locatie van het volwassenenonderwijs (uitgezonderd het deeltijds kunstonderwijs) weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid. Aanmaak:LS verwerkt de locaties van scholen uit het stedelijk onderwijs met als basis de GBKA. SZ/DSP verwerkt jaarlijks de inventaris van Vlaamse Gemeenschap met leerlinggegevens; daaruit is een scholenlaag met hun locatie afgeleid (geocodering op basis van GBKA). Elke voorziening heeft een laagste niveau (Lgste_Niv) en een hoogste niveau (Hgste_Niv) van bereik/ uitstraling. De volgende niveaus komen aan bod: buurt (400m), wijk (800m), stadsdeel (district of postcode), stedelijk (voor heel de stad), stadsgewest, nationaal of internationaal. GrondOpp is de grondoppervlakte van het perceel. Net is het net waartoe de school behoort. Assoc_SG is de associatie of de scholengemeenschap waartoe de school behoort.  Creatiedatum: 2007-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2007-01-01T00:00:00  Revisiedatum: 2019-09-01T00:00:00  Beheer: GIS Beheer - GIS-beheer  Contact: gis@stad.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/1fe2c8c5bcd44072955552cde7434969_258
Laatst gewijzigd oktober 4, 2020, 22:19 (CEST)
Gecreëerd juni 2, 2019, 15:15 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-09-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom