Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Het Voorlopig Referentiebestand Gemeentegrenzen bevat informatie over de afbakeningen van het grondgebied van de bestuurlijke eenheden in het Vlaamse Gewest: Gemeenten, Bestuurlijke arrondissementen, Provincies en het Vlaams Gewest. Verder bevat deze dataset meta-informatie over de herkomst van de geometrie van de gemeentegrenzen. Het voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen doet dienst als geometrische en object-referentie voor de bestuurlijke indelingen in Vlaanderen. Voor het opbouwen van de geometrie van de gemeentegrenzen wordt de best beschikbare informatie gehanteerd. In vele gevallen is de geometrie van de adp's (administratieve percelen) van het GRB (Groootschalig Referentiebestand) gebruikt, tenzij er beter vastgestelde geometrische informatie (zoals bvb lijsten van coördinaten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd bij vaststelling van grenzen)voorhanden is.

De Gewest- en landsgrenzen van het Vlaams Gewest, opgemaakt door AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Federale Overheidsdienst Financiën) op basis van de diverse beschikbare bronnen werden geïntegreerd in deze versie. De geometrie van de grens met Nederland is vastgelegd in het kader van een aantal grenscommissies. De geometrie van de landsgrens met Nederland ligt dus officieel vast.
De geometrie van de grens met Frankrijk werd niet formeel met Frankrijk gevalideerd, AAPD gaat er echter van uit dat deze niet meer zal veranderen. De geometrie van de grens met het Brussels en Waals Gewest dient nog finaal gevalideerd te worden, eventuele wijzigingen zullen zich echter beperken tot zeer plaatselijke aanpassingen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Versie Toestand 17/08/2017
Laatst gewijzigd oktober 11, 2018, 19:55 (CEST)
Gecreëerd september 20, 2018, 14:49 (CEST)
Datum publicatie 2017-08-17
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2017-08-17
Dekking in tijd - Vanaf 1831-01-01
Dekking in tijd - Tot 2017-08-17

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit