WEGCATEGORIE Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Samenvatting:In het concept van een duurzaam veilig wegverkeer moet de vormgeving van de wegen worden aangepast aan de toegekende functie. Combinaties van stroom-, ontsluitings- en erffuncties moeten (zoveel als mogelijk) worden uitgesloten. Ter wille van de voorspelbaarheid van het gebruik en het gedrag, mag er bij voorkeur slechts één unieke en duidelijk herkenbare vormgeving van een type weg per functie zijn. Dit vergt een consequente categorisering van wegen in een drastisch beperkt aantal functionele en a priori veilige categorieën. Ook de vormgeving van de aansluitingen moeten per paar van categorieën en binnen een categorie uniek en duidelijk herkenbaar zijn. Bebakening, markering en verkeerstechnische voorzieningen moeten op een unieke manier gekoppeld zijn aan een categorie of aansluitingstype. Ook moet per categorie een strikt snelheidsregime gelden. Doel:Als randvoorwaarde t.a.v. de wegencategorisering dient de visie zoals uitgedragen door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen te worden gehanteerd. De categorisering wordt vervolgens op stedelijk niveau verfijnd. De categorie van RSV, RSPA en de verfijning van het mobiliteitsplan zijn alle 3 opgenomen in de geodatalaag. Aanmaak:Als basis werd vertrokken van het huidige mobiliteitsplan en de kaartenbijlagen. Sommige situaties moeten nog verder uitgeklaard worden in de herziening van het mobiliteitsplan. De categorisering is gekoppeld aan de bestaande wegsegmentenvan het Wegenregister.  Creatiedatum: 2009-08-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-03-02T00:00:00  Revisiedatum: 2015-03-02T00:00:00  Update frequentie: indien nodig  Beheer: Christophe Verhaeren  Contact: Christophe.Verhaeren@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/ea5ec994452a49809a1094f6dbed96ba_93
Laatst gewijzigd oktober 4, 2019, 20:05 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-09-26
Thema geospatial

Activiteitenstroom