WEGENREGISTER_SEGMENT Studiedienst/GIS Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens.Voorbeelden van gekoppelde gegevens zijn de rijrichting en snelheid. Het Wegenregister bevat onder meer ook de trage wegen. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.Deze dataset wordt continue bijgehouden.  Creatiedatum: 2015-07-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Update frequentie: continu  Beheer: GIS beheer  Contact: GIS@stad.antwerpen.be - GIS@stad.antwerpen

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/cd45d217125746329d6394f5fb11f582_297
Laatst gewijzigd oktober 4, 2020, 22:21 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:45 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-09-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom