WEGENREGISTER_STRAATAS_POSTZONE Studiedienst/GIS Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Deze dataset is een afgeleide van de segmenten van het Wegenregister en is een samenvoeging van segmenten die behoren tot dezelfde straatnaam binnen een bepaalde postzone.  Creatiedatum: 2017-04-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2017-04-01T00:00:00  Update frequentie: continu  Beheer: GIS beheer  Contact: GIS@stad.antwerpen

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/84ca5a953f804832a692cdac5f524599_905
Laatst gewijzigd april 4, 2020, 21:19 (CEST)
Gecreëerd juli 4, 2019, 19:32 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2019-06-26
Laatst gewijzigd (originele) 2020-03-24
Thema geospatial

Activiteitenstroom