Laag met 50m en 100m buffer van de wegknooppunten.Deze datalaag worden jaarlijks in januari geactualiseerdop basis van de wegknopen uit het Vlaamse Geopunt.(zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal, becijferd in stad in cijfers)Om een fijnmazig voetgangersnetwerk uit te bouwen, is het belangrijk dat de voetganger om de 50m of max. 100m een doorsteek kan maken. Deze doorsteekbaarheid of stratenconnectiviteit gebeurt aan de hand van wegknooppunten. Deze knooppunten liggen op de kruising van alle wegen die bestemd zijn voor de voetganger (gemotoriseerde en niet gemotoriseerde wegen: doorstekenvoor voetganger en fietser, paden in parken, uitgezonderd de autosnelwegen). Om de 50 of 100m een wegknooppunt voorzien, kan makkelijk gedetecteerd worden aan de hand van de buffers. Als er nog straten of grote barrières zichtbaar zijn, dan heb je een doorsteek nodig.  Creatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-10-15T00:00:00  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen

Lees meer

Extra Informatie

Contactpunt https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/open-data/over-opendata/contacteer-open-data
Uitgever https://antwerpen.be
Thema http://vocab.belgif.be/auth/datatheme/TRAN
Bijsluiter https://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/eeb12098f1634e9bb3f55a6fd826cc10_843
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld
Publicatiedatum 2018-12-06T22:59:46
Laatst gewijzigd 2021-01-22T16:09:12

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit