Laag met 50m en 100m buffer van de wegknooppunten.Deze datalaag worden jaarlijks in januari geactualiseerd.(zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal, becijferd in stad in cijfers)Om een fijnmazig voetgangersnetwerk uit te bouwen, is het belangrijk dat de voetganger om de 50m of max. 100m een doorsteek kan maken. Deze doorsteekbaarheid of stratenconnectiviteit gebeurt aan de hand van wegknooppunten. Deze knooppunten liggen op de kruising van alle wegen die bestemd zijn voor de voetganger (gemotoriseerde en niet gemotoriseerde wegen: doorstekenvoor voetganger en fietser, paden in parken, uitgezonderd de autosnelwegen). Om de 50 of 100m een wegknooppunt voorzien, kan makkelijk gedetecteerd worden aan de hand van de buffers. Als er nog straten of grote barrières zichtbaar zijn, dan heb je een doorsteek nodig.  Creatiedatum: 2018-01-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-10-15T00:00:00  Revisiedatum: 2019-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/eeb12098f1634e9bb3f55a6fd826cc10_843
Laatst gewijzigd januari 4, 2020, 19:33 (CET)
Gecreëerd maart 21, 2019, 09:25 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-12-12
Thema geospatial

Activiteitenstroom