Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De Inventaris van het Landschappelijk Erfgoed geeft een overzicht van historische landschapselementen, structuren en gehelen. Die relicten zijn afkomstig van verschillende periodes in het verleden en geven aan hoe het landschap historisch gegroeid is. Ze worden opgespoord met behulp van historische kaarten, luchtfoto’s, literatuurstudie en mondelinge informatie. Deze relicten kunnen diverse erfgoedwaardes omvatten: waaronder esthetische, natuurwetenschappelijke, historische, sociaal-culturele en ruimtelijk structurerende waarden. Of iets waardevol is en kan worden opgenomen in de inventaris, wordt bepaald aan de hand van de criteria samenhang, gaafheid en herkenbaarheid.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt Agentschap Onroerend Erfgoed
Contactpunt Agentschap Onroerend Erfgoed
Laatst gewijzigd november 8, 2018, 20:20 (CET)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 12:26 (CEST)
Datum publicatie 2017-05-22
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit