Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

De wrakkendatabank heeft de Vlaamse Hydrografie in eigen beheer (meer info http://www.afdelingkust.be/nl/wrakkendatabank). Deze wrakgegevens (positie, naam en bijhorende boeimarkering) zijn geëxtraheerd uit onze ENC Vlaamse Banken en zijn belangrijk voor de scheepvaartnavigatie op zee.

Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed ontvangt van ons de geografische gegevens van de wrakken met bijhorende details (overeenkomst Vlaamse Hydrografie – Onroerend Erfgoed). Zij vullen dit in hun databank aan met extra archeologische data (meer info zie http://www.maritieme-archeologie.be).

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Eigenaar / Contactpunt MOW-AMDK- Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Contactpunt MOW-AMDK- Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie
Versie 3.0
Laatst gewijzigd oktober 11, 2018, 20:48 (CEST)
Gecreëerd augustus 29, 2018, 14:10 (CEST)
Datum publicatie 2017-08-01
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2017-08-01
Dekking in tijd - Vanaf 1999-01-01
Dekking in tijd - Tot 2017-07-31

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit