BELEVING_NATUUR_LANDBOUW_WATER_WIJK Stadsontwikkeling/Ruimte Laag met wijk-natuur, landbouw en water (>5ha).De laag toont de open ruimten die natuurlijk, agrarisch of water zijn en bovendien een recreatief medegebruik kennen. We bedoelen hiermee alles groter dan 5ha (of 50.000 m²) (kleiner bestaat niet):- agrarisch of landbouwgroen, tenzij volledig ontoegankelijk- natuurlijk groen, tenzij volledig ontoegankelijk: bijvoorbeeld Hobokense Polder, Wolvenberg- water: bijvoorbeeld Galgenweel, Burchtse Weel, Dokken, ScheldeRecreatief medegebruik wil zeggen dat deze ruimte beleefd, ervaren kan worden, via toegankelijke paden in of langsheen het gebied. Op deze toegankelijke paden zijn enkel passieve vormen van recreatie toegestaan.Deze datalaag wordt jaarlijks in januari geactualiseerd. (zie ook geodata-portaal, open geodata-portaal, becijferd in stad in cijfers)  Creatiedatum: 2017-12-25T00:00:00  Publicatiedatum: 2018-11-30T00:00:00  Revisiedatum: 2020-01-01T00:00:00  Update frequentie: jaarlijks  Beheer: Virge Smets  Contact: virge.smets@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/0f94203bbfdf4846839a963f64bc9c06_858
Laatst gewijzigd juli 4, 2020, 21:45 (CEST)
Gecreëerd maart 21, 2019, 09:24 (CET)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-27
Laatst gewijzigd (originele) 2020-07-03
Thema geospatial

Activiteitenstroom