Organisaties

Geopunt

Dataset extent

Map tiles & Data by OpenStreetMap, under CC BY SA.

Doel van de winterbedkaart is het aanduiden van de gebieden waar veranderingen van bodemgebruik aanleiding kunnen geven tot een gewijzigd afvoergedrag in geval van overstroming van het gebied. Bepaalde vormen van bodemgebruik of vegetatie worden gekenmerkt door een hoge “ruwheid”, waardoor zij een hogere stromingsweerstand hebben vergeleken met andere vormen van bodemgebruik. Zo zal een bebost valleigebied dat occasioneel overstroomt aanleiding geven tot het optreden van hogere waterpeilen bij eenzelfde overstroming, vergeleken met een niet bebost gebied. Omdat dergelijke veranderingen in peilen en stroomsnelheden maar relevant zijn voor relatief omvangrijke overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot de gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de bevaarbare waterlopen. De term winterbed wordt in Vlaanderen ook alleen gebruikt voor de gebieden die bevaarbare waterlopen bij zeer hoge waterafvoeren innemen.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Versie Toestand 20/07/2006
Laatst gewijzigd februari 8, 2019, 18:41 (CET)
Gecreëerd november 6, 2015, 17:44 (CET)
Contactpunt agentschap Informatie Vlaanderen
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Datum publicatie 2006-10-11
Taal dut
Laatst gewijzigd (originele) 2006-07-20
Dekking in tijd - Vanaf 1999-01-04
Dekking in tijd - Tot 2006-07-20

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit