Organisaties

Geopunt

Dataset extent

© OpenStreetMap bijdragers; Tiles courtesy of GEO-6

Deze kaarten zijn rasterkaarten (grids) die de gemiddelde warmtegeleidbaarheid in Vlaanderen over 100 m diepte, tot de vaste rots of tot de gekarteerde diepte voorstellen. Voor de schatting van de warmtegeleidbaarheid werd beslist het HCOV-model te gebruiken. De toegepaste methodologie deelt de verschillende hydrogeologische lagen op in een bepaald aantal categorieën volgens het grondtype waaruit de laag hoofdzakelijk bestaat. Aan elke categorie werd op basis van literatuurgegevens een realistische gemiddelde waarde voor de thermische geleidbaarheid toegekend. Deze waarden werden verder getoetst door middel van een kalibratie aan de hand van meer dan 15 beschikbare TRT's, willekeurig in Vlaanderen uitgevoerd in het kader van reële bouwprojecten.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd september 21, 2019, 02:06 (CEST)
Gecreëerd september 27, 2017, 12:21 (CEST)
Contactpunt Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) - Afdeling Geotechniek
Uitgever Ondersteunend Centrum Databank Ondergrond Vlaanderen
Datum publicatie 2017-03-09
Taal dut

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit