ZIEKENHUIS_OVERZICHT SSO/STAT De geo-laag geeft de exacte lokaties van de ziekenhuizen en poliklinieken weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2016-09-01T00:00:00  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/04e4bb96ded14fcdb22a9d5d6ac649d6_1
Laatst gewijzigd mei 4, 2020, 21:19 (CEST)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2020-04-15
Thema geospatial

Activiteitenstroom