Organisaties

Stad Antwerpen

Licentie

Licentie Niet Gespecifieerd

ZIEKENHUIS_OVERZICHT SSO/STAT De geo-laag geeft de exacte lokaties van de ziekenhuizen en poliklinieken weer en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: spreiding, omgevingsanalyses, bereikbaarheid.De inventarisatie gebeurde op basis van de gegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. De adresvelden werden gebruikt om de instellingen te koppelen aan de Grootschalige basiskaart.  Creatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2015-09-01T00:00:00  Revisiedatum: 2016-09-01T00:00:00  Beheer: Jerry Ruys  Contact: jerry.ruys@ocmw.antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/af328f03f7a84b2d9e60e68f62a35b9b_1
Laatst gewijzigd november 4, 2018, 17:03 (CET)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:47 (CEST)
Taal

Activiteitenstroom

geen resultaten binnen deze activiteit