ZONE_30 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen Samenvatting:De kaart "zone 30 gebieden" lokaliseert zone 30-gebieden in Antwerpen en de nieuwe gebieden die nu voorgesteld worden. Op basis van het al dan niet voorhanden zijn van meer gedetailleerde plannen, collegesluiten en/of gemeenteraadsbesluiten werden de betrokken zones grootschalig ingetekend. Doel:De geo-laag geeft een aanduiding van de zone 30-gebieden en de gebieden in voorbereiding en kan gebruikt worden in functie van ruimtelijke analyses in combinatie met andere informatie: veiligheid, spreiding, omgevingsanalyses, kwaliteit van het wonen, … Aanmaak:In samenwerking met de afdeling 'verkeer en mobiliteit' van het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf werden de zone 30-gebieden grootschalig ingetekend. Er werd niet alleen gekeken naar de concrete zones, maar ook het statuut van de betrokken zone en de overeenkomstige besluitvorming werden in beeld gebracht. Deze gegevens zijn belangrijk naar de interpretatie en het gebruik van de data. Enkel de zones die de status "goedgekeurd" hebben meegekregen, kunnen in dit verband beschouwd worden als formeel goedgekeurde zones 30, omdat ook het betrokken Ministerie er zijn goedkeuring aan heeft gegeven.  Creatiedatum: 2004-02-01T00:00:00  Publicatiedatum: 2017-09-18T00:00:00  Revisiedatum: 2017-09-18T00:00:00  Update frequentie: indien nodig  Beheer: Christophe Verhaeren  Contact: Christophe.Verhaeren@antwerpen.be

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Bijsluiter http://portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com/datasets/7b2bedf3d1ec44109231334dacb1f876_254
Laatst gewijzigd januari 4, 2020, 19:34 (CET)
Gecreëerd mei 15, 2018, 16:46 (CEST)
Contactpunt opendatabeheer
Datum publicatie 2018-12-06
Laatst gewijzigd (originele) 2019-12-11
Thema geospatial

Activiteitenstroom