De aanwezigheid van zware metalen in het Vlaamse grondwater werd onderzocht voor arseen-, nikkel-, zink-, cadmium-, chroom-, kwik-, lood-, koper- , en kobaltionen. De analyseresultaten zijn afkomstig van de putten van het freatisch grondwatermeetnet en het primair grondwatermeetnet. Ze worden getoetst aan de grondwaterkwaliteitsnormen (Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010). Verder worden de gegevens aan de achtergrondniveaus gekoppeld, die via hetzelfde besluit zijn vastgelegd. Een achtergrondniveau is de concentratie van een stof of de waarde van een indicator in een grondwaterlichaam die overeenkomt met onbestaande of zeer geringe, antropogene veranderingen van de ongerepte toestand.

Lees meer

Extra Informatie

Veld Waarde
Laatst gewijzigd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Gecreƫerd januari 13, 2020, 14:35 (CET)
Contactpunt Vlaamse Milieumaatschappij
Uitgever Vlaamse Milieumaatschappij
Taal http://lexvo.org/id/iso639-3/nld

Activiteitenstroom