67 datasets gevonden

Organisaties:
 • Stad Gent
Licenties:
 • Licentie Niet Gespecifieerd
Filter Resultaten
 • Laadpunten

  stad-gent

  elektrische laadpunten voor fietsen en auto’s. Velden Type_voert (String): Auto of fiets Expoitant (string) : exploitant van de laadpunten Eigenaar (string): eigenaar van de...

 • Windturbines Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset bevat een overzicht van de windturbines die zich bevinden in de havenzone van Gent. Deze data werd aangereikt door het Gentse Havenbedrijf (www.havengent.be)...

 • Sporen Havengebied

  stad-gent

  Deze dataset geeft een overzicht van alle sporendie zich op het Gentse havengebied bevinden. Deze data werden aangereikt door het Gents Havenbedrijf (www.havengent.be)...

 • Winkellussen

  stad-gent

  Titel:   Winkellussen  Samenvatting:   Wandelroute langs de grootste winkelstraten van de Gentse binnenstad. Met...

 • Grens Havengebied

  stad-gent

  Deze dataset (oorspronkelijk in KML) geeft precies aan tot waar de grenzen van het Gentse havengebied lopen. De data werd aangeleverd door het Gents Havenbedrijf. Definitie:...

 • Locatie Aanplakborden

  stad-gent

  Een overzicht van de locaties waar er aanplakborden geplaatst zijn geschikt voor publieke affichage. Attributes FID Interne nummering ID Nummer bord TYPE hangend of staand

 • Taxilocaties

  stad-gent

  Puntenlaag met de permanente taxistandplaatsen in Gent.     

 • Bedrijfsgebouwen Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset bevat een overzicht van alle bedrijfsgebouwen op het grondegebied van de Gentse Haven. Deze data werd aangeleverd door het Gents Havenbedrijf (www.havengent.be)...

 • Wijken

  stad-gent

  Administratieve indeling van de stad Gent. Voor de afbakening van deze wijken werd rekening gehouden met de indeling van de statistische sectoren. Een wijk bestaat dus uit 1 of...

 • Duwbakken Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset geeft een overzicht van de locaties van de duwbakken in het havengebied van Gent. Deze data werden aangereikt door het Gents Havenbedrijf (www.havengent.be)...

 • Bolders Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset geeft de coördinaten weer van de bolders (aanmeerpalen) in de havenzone van Gent. Deze data werd aangeleverd door het Gents Havenbedrijf   PortofGhent_bolders...

 • Publiek Sanitair

  stad-gent

  Aanduiding van publiek sanitair op het Gents grondgebied. Onderverdeling van urinoirs, volwaardig sanitair en sanitair met mindervalide functionaliteit. 1 Situering: Korte...

 • Beheer water Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset geeft aan wie bepaalde waterzones in het Gents havengebied beheert. Deze data werd aangereikt door het Gents Havenbedrijf. PortofGhent_beheerwater Definitie...

 • Kaainummers Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset bevat een overzicht van alle kaainummers die in de haven van Gent in gebruik zijn. Deze data werden aangeleverd door het Gents Havenbedrijf PortofGhent_kaainrs...

 • CLubhuizen voor senioren

  stad-gent

  De Clubhuizen voor Senioren zijn toegankelijk voor alle Gentenaars vanaf 55 jaar. De clubhuizen worden gerund door vrijwilligers, begeleid door de sociaal consulenten van de...

 • Wegen Havengebied Gent

  stad-gent

  Deze dataset (oorspronkelijk in KML) bevat een overzicht van alle wegen die (al dan niet gedeeltelijk) in het Gentse havengebied liggen. Deze data werden aangeleverd door het...

 • Parkeerautomaten

  stad-gent

  Inhoud Deze dataset geeft de locaties van de toekomstige parkeerautomaten weer. BELANGRIJK: deze locaties zijn indicatief en kunnen nog wijzigen tot het moment van plaatsing....

 • Wegen Informatie Systeem

  stad-gent

  Het  WIS (Wegen informatie Systeem) bevat de fysische grenzen die de wegbaan opdelen in bestemmingen. Deze dataset beslaat het maaiveld, met name het terreinoppervlak. Er werd...

 • Dienstencentra

  stad-gent

  Visualisatie van de vaste en mobiele dienstencentra in de stad.  

 • Rijrichtingen (huidig)

  stad-gent

  Inhoud Huidige geldende rijrichtingen in Gent   Attributen Rijrichting: TF : Enkelrichting tegen de digitaliseerrichting in  FT : Enkelrichting volgt de digitaliseerrichting...

U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).