5 datasets gevonden

Trefwoorden:
 • Kaderrichtlijn Water
Filter Resultaten
 • Grondwaterlocaties met metingen

  geopunt

  Alle grondwaterlocaties die opgenomen zijn in de Databank Ondergrond Vlaanderen en waar metingen voor beschikbaar zijn, kunnen via deze kaartlaag bekeken worden. De mogelijke...

 • Grondwaterlocaties

  geopunt

  Alle grondwaterlocaties die opgenomen zijn in de Databank Ondergrond Vlaanderen kunnen via deze kaartlaag bekeken worden. Er zijn verschillende types grondwaterlocaties...

 • Grondwatermonsters

  geopunt

  In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma’s met de bedoeling...

 • Actie- en waakgebieden

  geopunt

  De actie- en waakgebieden i.k.v. het gebiedspecifieke beleid, zoals vastgesteld in de herstelprogrammas voor grondwaterlichamen in ontoereikende kwantitatieve toestand...

 • Grondwatermeetnetten

  geopunt

  In de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn verschillende grondwatermeetnetten opgenomen. Deze meetnetten staan in functie van uitgebreide monitoringprogramma’s met de bedoeling...

U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).