5 datasets gevonden

Organisaties: Trefwoorden:
  • Vlaamse Open data
  • Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, g
  • grondwatervergunningen
  • (milieu)beschermingsbeleid
  • Kaderrichtlijn Water
Filter Resultaten
U kunt ook het register raadplegen met behulp van de API (see API documentatie).