415 datasets gevonden

Trefwoorden: haven bestuur

Filter Resultaten
 • Activiteiten

  stad-gent

  Activiteiten Opgelet: deze dataset is niet meer geldig! De nieuwe strategische cascade van de Stad Gent vind je in het bestand "Gent2020"

 • Strategische Doelstellingen per Departement

  stad-gent

  Strategische Doelstellingen per Departement Opgelet: deze dataset is niet meer geldig! De nieuwe strategische cascade van de Stad Gent vind je in het bestand "Gent2020"

 • Operationele doelstellingen per Departement

  stad-gent

  Operationele doelstellingen per Departement Opgelet: deze dataset is niet meer geldig! De nieuwe strategische cascade van de Stad Gent vind je in het bestand "Gent2020"

 • Bestuursakkoord 2013-2018

  stad-gent

  Deze dataset bevat het bestuursakkoord voor 2013-2018.  Dit bestuursakkoord bestaat uit een 800-tal actiepunten opgelijst per beleidsthema. 

 • Actie

  stad-gent

  Acties Opgelet: deze dataset is niet meer geldig! De nieuwe strategische cascade van de Stad Gent vind je in het bestand "Gent2020"

 • Windturbines Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset bevat een overzicht van de windturbines die zich bevinden in de havenzone van Gent. Deze data werd aangereikt door het Gentse Havenbedrijf (www.havengent.be)...

 • Visplaatsen Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset geeft een overzicht van alle visplaatsen in het Gentse havengebied. Deze data werden aangereikt door het Gentse Havenbedrijf (www.havengent.be)...

 • Wegen Havengebied Gent

  stad-gent

  Deze dataset (oorspronkelijk in KML) bevat een overzicht van alle wegen die (al dan niet gedeeltelijk) in het Gentse havengebied liggen. Deze data werden aangeleverd door het...

 • Beheer water Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset geeft aan wie bepaalde waterzones in het Gents havengebied beheert. Deze data werd aangereikt door het Gents Havenbedrijf. PortofGhent_beheerwater Definitie...

 • Grens Havengebied

  stad-gent

  Deze dataset (oorspronkelijk in KML) geeft precies aan tot waar de grenzen van het Gentse havengebied lopen. De data werd aangeleverd door het Gents Havenbedrijf. Definitie:...

 • Duwbakken Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset geeft een overzicht van de locaties van de duwbakken in het havengebied van Gent. Deze data werden aangereikt door het Gents Havenbedrijf (www.havengent.be)...

 • Bolders Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset geeft de coördinaten weer van de bolders (aanmeerpalen) in de havenzone van Gent. Deze data werd aangeleverd door het Gents Havenbedrijf   PortofGhent_bolders...

 • Kaainummers Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset bevat een overzicht van alle kaainummers die in de haven van Gent in gebruik zijn. Deze data werden aangeleverd door het Gents Havenbedrijf PortofGhent_kaainrs...

 • Bedrijfspercelen Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset bevat alle bedrijfspercelen gelegen in het Gentse havengebied. De data werd aangereikt door het Gents Havenbedrijf. PortofGhent_bedrijfspercelen Definitie...

 • Bedrijfsgebouwen Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset bevat een overzicht van alle bedrijfsgebouwen op het grondegebied van de Gentse Haven. Deze data werd aangeleverd door het Gents Havenbedrijf (www.havengent.be)...

 • Obstakel Haven Gent

  stad-gent

  Deze dataset geeft een overzicht van alle obstakels die zich in de Gentse haven bevinden. Deze data werden aangereikt door het Gentse Havenbedrijf (www.havengent.be)...

 • Sporen Havengebied

  stad-gent

  Deze dataset geeft een overzicht van alle sporendie zich op het Gentse havengebied bevinden. Deze data werden aangereikt door het Gents Havenbedrijf (www.havengent.be)...

 • Dokken

  stad-gent

  Deze dataset (oorspronkelijk in KML) bevat een overzicht van de dokken in het Gents Havengebied. Deze data werd aangeleverd door het Gents Havenbedrijf PortofGhent_haven_dokken...

 • kaainummer

  stad-antwerpen

  KAAINUMMER Studiedienst / GIS Samenvatting:Kaainummers in het havengebied van de stad Antwerpen waar schepen kunnen aanleggen. Doel:De kaainummers zijn er ter...

 • Knippen Circulatieplan

  stad-gent

  Deze dataset geeft de locaties weer waar straten "geknipt" zijn voor doorgaand verkeer sinds invoering van het Circulatieplan op 3 april 2017. Deze data is gekoppeld aan de...